Knowledge Management Bangkok Weekly

Knowledge ‘s blog for everybody in MIT Bangkok and everybody

การคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking)

การคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking)

          การคิดอย่างเป็นระบบ(System Thinking) ที่จริงแล้วไม่ใช่เรื่องที่ใหม่อะไร แต่ก็เป็นเรื่องที่สามารถนำไปปรับใช้งานได้จริง และใช้ได้ตลอดเวลาทั้งใช้ชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือการเรียน ซึ่งผู้ที่คิดอย่างเป็นระบบได้มากที่สุด จะมีความได้เปรียบในการดำเนินชีวิต เพราะช่วยลดความซับซ้อนในการคิด และทำให้การตัดสินใจมีประสิทธิภาพมากขึ้น การคิดอย่างเป็นระบบนั้น ไม่สามารถเรียนรู้ได้จากการอ่าน หรือศึกษาหลักการเพียงอย่างเดียวแล้วจะสามารถทำได้ แต่จะต้องฝึกฝนและนำไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันด้วย เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะ

          การคิดอย่างเป็นระบบจริง ๆ แล้วมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นนักวิเคราะห์ระบบ ผู้พัฒนาโปรแกรมหรือคนเขียนโปรแกรม (programmer) ซึ่งจะมีกระบวนการทางความคิดที่เป็นระบบและสลับซับซ้อน มีความคิดอย่างเป็นระบบย่อย ๆ อยู่ในความคิดอย่างเป็นระบบหลัก ซึ่งเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะบุคคลที่ต้องอาศัย ความรู้ การฝึกฝน และประสบการณ์จากการทำงาน

          การคิดอย่างเป็นระบบจะสำคัญมากโดยเฉพาะผู้ซึ่งทำงานในระดับหัวหน้างานหรือหัวหน้ากลุ่มงานขึ้นไป ที่จะมีงานจะเข้ามาตลอดเวลา จะต้องคิดให้ได้ว่างานนั้นมีกระบวนการหรือขั้นตอนอย่างไร ควรทำอะไรก่อน ทำอะไรหลัง ในแต่ละขั้นตอนของงานควรใช้เวลาแค่ไหนถึงจะเสร็จ ควรมอบหมายงานให้กับใครรับผิดชอบ และหากเจ้าหน้าที่ไม่ว่างหรือไม่อยู่ ควรจะมอบหมายให้กับผู้ใดทำแทน เป็นต้น การจะคิดอย่างเป็นระบบได้นั้น หัวหน้างานจะต้องมีพื้นฐานและประสบการณ์ในงานนั้น ๆ ด้วย และการคิดอย่างเป็นระบบนอกจากจะช่วยทำให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆ ซึ่งเป็นการมองในภาพรวมเท่านั้น ยังจะช่วยขจัดปัญหาความซับซ้อนของงานได้อีกด้วย

          ดังนั้น หากเราสามารถคิดได้อย่างเป็นระบบแล้ว ก็จะสามารถศึกษา วิเคราะห์ และทำความเข้าใจถึงขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินงานได้อย่างเป็นระบบ และสามารถสั่งการผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นประโยชน์มาก แต่กว่าจะทำได้ดีนั้น สิ่งที่ดีที่สุดที่เราทำได้ คือ การหมั่นฝึกฝน และการนำไปปฏิบัติจริงในชีวิตการทำงาน ซึ่งจะช่วยให้เราคิดอย่างเป็นระบบได้ดีขึ้น

ขอขอบคุณ
คอลัมน์ เส้นสายลายคิด  โดย จรีพร แก้วสุขศรี คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 01 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ปีที่ 29 ฉบับที่ 3710 (2910)

มีนาคม 11, 2008 - Posted by | ความรู้ทั่วไป

2 ความเห็น »

  1. การนำแนวคิด System thinking มาประยุกต์ใช้กับงานในลักษณะต่างๆ จะเป็นประโยชน์อย่างมาก โดยส่วนตัวแล้วคิดว่า ถ้าเราเข้าใจของกรอบงานนั้นก็จะทำให้เราทำงานได้อย่างมีความมั่นใจ เพราะว่าได้ใช้ความมีเหตุผลเข้ามาประกอบกับการใช้ความคิด หรือจะใช้อีกคำหนึ่งว่าเข้าใจในรายละเอียดของงาน และทำให้มีความถูกต้องชัดเจน แต่จะทำอย่างไรเราจึงจะมีความคิดที่เป็น System Thinking และปฏิบัติให้ได้ผลลัพธ์ทีดี ก็น่าคิดนะครับ
    JaOOja

    ความเห็น โดย kmbangkokweekly | มีนาคม 12, 2008 | ตอบกลับ

  2. ใช่ค่ะ ต้องเข้าใจรายละเอียดของงาน ต้องศึกษา พร้อมทั้งต้องติดตามด้วยลักษณะงานของเราก้าวหน้าไปอย่างไรแล้วในปัจจุบัน และต้องทราบด้วยว่างานของเราไปเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง และสร้างผลกระทบในแง่ดี และไม่ดีอย่างไร และกับใครด้วย พูดง่าย ๆ ว่าต้องเข้าใจรอบด้านเลยก็ว่าได้

    ความเห็น โดย kaew20 | มีนาคม 13, 2008 | ตอบกลับ


ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: