Knowledge Management Bangkok Weekly

Knowledge ‘s blog for everybody in MIT Bangkok and everybody

การเรียนรู้แบบนำตนเอง (Self-directed learning)

          ฟังหัวเรื่องแล้วอาจจะรู้สึกแปลกๆ อะไรคือการเรียนรู้แบบนำตนเอง ? แล้วนำไปใหน ? ผลลัพธ์ของการนำตัวเองคืออะไร ? คำตอบคือ นำไปสู่การมีความรู้ จากการเรียนรู้ด้วยตัวเองค่ะ

           ในโลกปัจจุบันซึ่งเป็นโลกแห่งการเรียนรู้ ความรู้สามารถหาได้จากหลายช่องทางหลายที่มา ซึ่งต่างจากการเรียนรู้ในอดีตโดยสิ้นเชิง คือ การเรียนในอดีตจะมีกรอบความคิดในการศึกษาค่อนข้างจำกัด ทั้งในส่วนของการที่จะได้มาซึ่งความรู้นั้นจะต้องไปโรงเรียน ไปห้องสมุด หรือหาผู้ที่มีความรู้ ขณะที่โลกไร้พรมแดนในปัจจุบันนี้ แหล่งที่มาของความรู้นั้นหาได้ง่ายมากและมีหลายช่องทาง ทั้งในส่วนของการเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตซึ่งไม่จำเป็นต้องไปโรงเรียน,มหาวิทยาลัย หรือความรู้จากห้องสมุดออนไลน์ เว็บไซด์ รวมถึงบล็อกต่างๆ         

          สิ่งที่สำคัญในปัจจุบันไม่ใช้แหล่งที่มาของความรู้ หรือ แหล่งที่จะใช้ในการค้นหาความรู้แต่จะเป็นความสามารถในการเรียนรู้ของแต่ละคนต่างหาก แนวคิดใหม่ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดเวลาและสถานที่  แหล่งข้อมูลที่ไม่จำกัด   ผู้ให้ความรู้เป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวก     และผู้เรียนเป็นผู้ค้นหา  แสวงหา  และสร้างความรู้ด้วยตนเอง ที่เรียกว่า การเรียนรู้แบบนำตนเอง (Self-directed learning)  การเรียนรู้แบบนำตนเอง หรือ การเรียนรู้ด้วยตนเอง คือ กระบวนการที่ผู้เรียนต้องสามารถวิเคราะห์ความต้องการในการเรียนรู้ของตนเองได้  รู้ถึงองค์ประกอบของการเรียนรู้ สิ่งที่ต้องการจะได้รับในการเรียนทั้งในส่วนของความรู้ที่ได้รับ หรือ ผลตอบแทนจากความรู้ทั้งในเชิงนามธรรมและรูปธรรมด้วย รวมถึงการแสวงหาผู้ให้ความรู้ แหล่งที่มาของความรู้นั้น หรือแม้แต่สื่อที่จะใช้ประกอบในการเรียนรู้ รวมถึงการประเมินผลการเรียนรู้ของตัวเองด้วยตนเอง          

          โดยการเรียนรู้แบบนำตนเองนั้น ผู้เรียนต้องเน้นวิธีเรียนที่ช่วยเหลือตนเองในการเรียนรู้ มีความกระตือรือร้นที่จะเรีนนรู้ด้วยตัวเอง และ สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้อื่น ผู้เรียนจะต้องมีความอยากเรียนรู้ในสิ่งใหม่อย่างต่อเนื่อง แล้วทำการวางแผนการรู้ต่างๆ ด้วยตนเองไปจนจบขั้นตอนการเรียนรู้ ยังไงก็ตามต้องมีการเรียนรู้อย่างไม่หยุดยั้ง ไม่ใช้แค่เรียนเพื่อให้ จบ การศึกษาในแต่ละระดับเท่านั้น รวมถึงผู้เรียนต้องเตือนตัวเองอยู่ตลอดว่าได้เรียนรู้เรื่องใหม่ ๆ ที่มีประโยชน์ต่อการเรียนไม่ใช่เรียนเฉพาะแค่ให้สอบผ่านเท่านั้น ถ้าเป็นคนในวัยทำงานก็ควรจะหาความรู้ใหม่พื่อเพิ่มความรู้สำหรับงานที่ทำอยู่ ไม่ใช้แค่ทำงานไปในแต่ละวัน ในขณะที่การเรียนรู้เหล่านั้นต้องมีประสิทธิภาพอีกด้วย          

          สิ่งแวดล้อม แหล่งที่มา และ ศูนย์รวมของการค้นคว้าก็มีความสำคัญต่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง และ เป็นปัจจัยที่สำคัญในการเรียนรู้แบบนำตนเอง สิ่งเหล่านี้จะช่วยในการเสริมให้ผู้เรียนได้เห็นว่าการเรียนรู้ด้วยตัวเองนั้น ไม่ได้มีข้อจำกัดในเรื่องของที่มาของความรู้ วิธีที่จะใช้ในการแสวงหาความรู้ แต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับตัวผู้เรียนเอง ว่ามีความต้องการที่จะเรียนรู้มากน้อยแค่ใหน ต้องการที่จำนำความรู้ที่ได้มานั้นไปทำประโยชน์ให้แก่ตัวเองเพียงผู้เดียวหรือว่าจะเป็นตัวของความรู้ที่จะกระจายความรู้ให้แก่ผู้อื่น เพื่อความสมบูรณ์ของสังคมต่อไป           

Advertisements

มีนาคม 18, 2008 - Posted by | ทั่วไป

ยังไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: