Knowledge Management Bangkok Weekly

Knowledge ‘s blog for everybody in MIT Bangkok and everybody

KM ธรรมชาติกับความคิดเชิงระบบ

MIT11_WU_รหัสนักศึกษา 49233323

    

     เพื่อให้เกิดความชัดเจนในหลาย ๆ มุมมองของแนวทางการพัฒนา KM ธรรมชาติ จึงขอยกประเด็นการใช้แนวคิดเชิงระบบมาสนับสนุนให้ การจัดการความรู้แบบธรรมชาตินี้ ยกระดับจาก ระดับปกติธรรมดา เป็นระดับไม่ธรรมดา ที่มีพลังพัฒนาตัวเองและสนับสนุนการพัฒนาของผู้อื่น

     KM ธรรมชาติในระดับธรรมดาที่บุคคลทั่วไปปฏิบัติอยู่นั้น เป็นความรู้เท่าที่มีเท่าที่คิดออก เท่าที่เคยได้ยินมาในการทำงานและการดำรงชีวิตโดยอาจจะไม่มีการวิเคราะห์เพื่อค้นหาประเด็นที่จะทำให้เกิดการทำงานที่ดี และมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม ดังนั้นการวิเคราะห์ระบบจึงเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนา การวิเคราะห์ระบบนั้นต้องอาศัยความคิดเชิงระบบที่ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับปรุงให้การทำงานของเราดีกว่าเดิม

     คนที่มีความสามารถนำแนวความคิดมาปรับเข้ากับการทำงานได้กว้างมากเท่าใด ก็จะสะท้อนระดับความสามารถในการคิดเชิงระบบได้มากเท่านั้น

    

     หลักในการคิดเชิงระบบก็คือ การเริ่มจากการไม่ติดยึดกับสิ่งหนึ่งสิ่งใด ปล่อยความคิดให้ว่าง ลอยตัวอยู่เหนือทุกสิ่ง รวมทั้งตัวเอง แล้วใช้ระบบคิดมองย้อนความคิดกลับมามองสิ่งที่อยู่รอบตัวแบบไม่มี “อัตตาก็จะทำให้เราเริ่มมองเห็นตัวเอง อย่างที่ตนเป็นอยู่จริงๆ อย่างไม่มีอคติอยู่ในนั้น

     การมองตนเองจะทำให้รู้จักตนเองได้ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่ทำให้เราเริ่มรู้จักสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา และรู้จักผู้อื่น รวมไปถึงรู้จักสังคมในระดับที่กว้างออกไปตามระดับการพัฒนาความคิดเชิงระบบที่สูงขึ้นไปเรื่อย ๆ

     ดังนั้นทุกคนจะเห็นได้ว่าความคิดเชิงระบบกับการพัฒนาตนเองเป็นเรื่องเดียวกัน

Advertisements

มีนาคม 27, 2008 - Posted by | ความรู้ทั่วไป, ทั่วไป

ยังไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: