Knowledge Management Bangkok Weekly

Knowledge ‘s blog for everybody in MIT Bangkok and everybody

วงจร “4 D 5 หลักการ”

MIT11_WU_รหัสนักศึกษา 49233323

          วงจร 4D คือการปฏิบัติ AI ๔ ขั้นตอนหรือ 4D โดยรวม 4D เป็นหนึ่งเดียว คือเวลาปฏิบัติจะทำไปพร้อม ๆ กัน ไม่แยกว่า D ไหนหรือแยกไม่ออกว่า D ไหน โดยที่ทัง 4D ดำเนินการพุ่งไปที่เป้าหมายที่ทรงคุณค่าที่ได้ร่วมกำหนดและร่วมกันกำหนดแล้วกำหนดอีกจนลึกเข้าไปในจิตวิญญาณของสมาชิกของหน่วยงาน หรือ องค์กรทุกคน

D ตัวที่ 1                       Discovery คือ การค้นหาความดี ความสำเร็จที่น่าชื่นชม ทั้งที่เป็นตัวผลงาน กิจกรรม บุคคล สำหรับการบรรลุเป้าหมายที่ทรงคุณค่าที่กำหนดการค้นหานี้จะค้นแล้วค้นอีก และ ค้นหาในลักษณะจ้องรอคอยการผุดบังเกิด

D ตัวที่ 2                       Dream คือ ร่วมกันฝันให้เป็นฝันที่ยิ่งใหญ่ ที่ไกล ที่เหลือเชื่อ เพื่อการบรรลุเป้าหมายที่ทรงคุณค่าที่กำหนด ความฝันและเป้าหมายที่ทรงคุณค่าจะทำให้เกิดความมุ่งมั่น ความเพียรพยายาม มานะอดทน เกิดจิตสำนึก จิตใต้สำนึกและจิตเหนือสำนึก ในการบากบั่นสู่เป้าหมายที่ทรงคุณค่า เป็นวิธีเปิดประตูให้พลังปัญญาญาณออกมาแสดงพลัง

D ตัวที่ 3                       Design คือ นำสิ่งที่ดี หรือ ผลดีในอดีตมาออกแบบกิจกรรมและสร้างสรรค์ต่อคำว่า “ออกแบบ” ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการออกแบบอย่างการออกแบบบ้านที่มีพิมพ์เขียวตายตัว แต่เป็นการ “ออกแบบอย่างไม่ออกแบบ” เป็นการประกอบชิ้นส่วนความดี ความสำเร็จที่สั่งสมขึ้นจนประกอบกันเป็นรูปร่างตามเป้าหมายและความฝัน ที่ยิ่งใหญ่

D ตัวที่ 4                       Destiny มีการดำเนินการเป็นวิถีชีวิตตามสภาพความเป็นจริงในขณะนั้น ๆ สิ่งที่ใช้ในการดำเนินการได้แก่ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง, มีการปรับปรุง ปรับตัวอยู่ตลอดเวลา, มีการใช้สามัญสำนึกตามสถานการณ์ในขณะนั้น, ไม่ใช่วางแผนในกระดาษ แต่วางแผนปฏิบัติ วางแผนเพื่อการปฏิบัติ และวางแผนในการปฏิบัติ, ใช้ยุทธศาสตร์เพื่อการดำเนินการหรือการลงมือทำ ไม่ใช่เขียนยุทธศาสตร์ให้คนอื่นทำ และสร้างความต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

 

Advertisements

เมษายน 1, 2008 - Posted by | ความรู้ทั่วไป, ทั่วไป

ยังไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: