Knowledge Management Bangkok Weekly

Knowledge ‘s blog for everybody in MIT Bangkok and everybody

รู้จักความรู้กันหรือยัง

MIT11 WU 49233422

ความรู้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้

1. Explicit Knowledge เป็นความรู้ที่เห็นได้ชัดจนเป็นรูปธรรมเป็นความรู้ที่อยู่ในตำรา เช่น หลักวิชาหรือทฤษฎีทั้งหลาย อันได้มาจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผ่านกระบวนการพิสูจน์ ผ่านกระบวนการวิจัย มักเรียกันทั่ว ๆ ไปว่าเป็น “ความรู้ชัดแจ้ง”

2. Tacit Knowledge เป็นส่งที่เห็นได้ไม่ชัด เป็นความรู้ที่มาจากการปฏิบัติ บ้างก็เรียกว่าเป็น “เคล็ดวิชา” เป็น “ภูมิปัญญา” เป็นสิ่งที่มาจากการใช้วิจารณญาณ ปฏิภาณไหวพริบ เป็นเทคนิคเฉพาะตัวของผู้ปฏิบัติแต่ละท่าน ถึงแม้ความรู้ประเภทที่สองนี้จะเห็นได้ไม่ชัด แต่ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ผลงานบรรลุสำเร็จได้เช่นกัน

Explicit Knowledge                    Tacit Knowledge
หลักวิชา วิชาการ                      ภูมิปัญญา เคล็ดวิชา
ทฤษฎี (Theory)                     ปฏิบัติ (Practice)
มาจากการวิเคราะห์ วิจัย ใช้สมอง                มาจากวิจารณญาณใช้ปฏิภาณ
เป็นกฎเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนที่ผ่านการพิสูจน์            เป็นเทคนิคเฉพาะตัวเป็นลูกเล่นของแต่ละคน

หากเรามีความอยู่ที่ไหนสักแห่งแต่เข้าถึงไม่ได้ ความรู้นั้นก็ไม่มีความหมายและไร้ประโยชน์ เพราะฉะนั้น สิ่งสำคัญสำหรับการจัดการความรู้ที่อยู่ในเอกสาร
และไฟล์คอมพิวเตอร์ ก็คือ จะต้องเข้าถึงได้โดยง่าย โดยความรู้ที่เข้าถึงนี้มีส่วนประกอบ 2 ส่วนด้วยกัน คือ

1. ส่วนเนื้อหาสาร (Content)
2. องค์ประกอบที่ครอบเนื้อหาสาระนั้นๆ หรือ บริบท (Context)
Advertisements

เมษายน 7, 2008 - Posted by | ทั่วไป

ยังไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: