Knowledge Management Bangkok Weekly

Knowledge ‘s blog for everybody in MIT Bangkok and everybody

ข้อแนะนำในการกรอกใบสมัครงาน

พลรัชต์ สินมา รหัสนักศึกษา 49233356

1.ควรอ่านข้อความในใบสมัครให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะเขียนข้อความต่างๆ  ลงไปในใบสมัครและควรปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด

2.ในการกรอกใบสมัครควรทำให้เรียบร้อย ลายมือ เขียนตัวบรรจงให้อ่านออก

3.ไม่ควรขีดฆ่าข้อความ ควรคิดให้รอบคอบก่อนเขียน มิใช่เขียนไปลบไป  ซึ่งจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงการเป็นคนขาดความรอบคอบ และในการกรอกแบบฟอร์มที่เป็นภาษาอังกฤษควรเตรียมตัวให้พร้อมในเรื่องความหมายของคำศัพท์ และการเขียนที่ถูกต้อง

4.ในการกรอกใบสมัครงาน ควรพยายามกรอกให้ครบทุกช่อง อย่าทิ้งให้เว้นว่างไว้ แต่ในกรณีที่ไม่สามารถใส่ข้อมูลลงไปได้ให้ใช้วิธี (-) ซึ่งแสดงว่าไม่สามารถตอบได้  หรือถ้าใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษให้เขียนคำว่า Not Applicable

5.ในการกรอกใบสมัครงาน ควรเขียนประวัติย่อแนบไปกับใบสมัครงานด้วยทุกครั้ง เพื่อที่จะทำให้นายจ้างได้รู้ข้อมูลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับตัวผู้สมัคร

6.ในเรื่องของตำแหน่งงานที่สมัคร ควรระบุตำแหน่งที่ต้องการลงไป และเปิดโอกาสให้กับตนเองได้รับการพิจารณาในตำแหน่งอื่นๆ ด้วย โดยอาจจะเขียนในลักษณะของงานที่เกี่ยวข้องกัน หรืออาจใส่งานหลายตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกัน และถ้าใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษอาจเรียกได้ว่า Any suitable position ซึ่งหมายถึงงานอื่นๆ ที่เหมาะสม

7.กรณีที่ผู้สมัครมีประสบการณ์ในการทำงาน และอยากเปลี่ยนงานซึ่งอาจต้องกรอกในช่อง “สาเหตุของการลาออกจากงาน”  การเขียนข้อความในช่องนี้ควรจะเขียนในลักษณะกลางๆ และไม่เป็นผลเสียต่อตนเอง  เช่น ต้องการทำงานที่ตรงกับความถนัดยิ่งขึ้น, ต้องการหาประสบการณ์และเพิ่มพูนความรู้, ไม่สามารถไปทำงานต่างจังหวัดได้, บริษัทต้องการลดกำลังคน

8.บุคคลที่จะนำมาใช้อ้างอิงหรือรับรองในใบสมัครงานนั้น ควรจะเป็นคนที่คุณรู้จักหรือเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัย เพื่อมาเป็นผู้รับรองในตัวคุณ และในการอ้างชื่อของผู้รับรองในใบสมัครนั้น ควรจะบอกให้เจ้าตัวเขารับรู้ด้วย

9.ในเรื่องของความพร้อมในการทำงาน ถ้าคุณต้องคอยไปก่อนสักระยะก็ควรระบุให้ชัดเจน เช่น  สามารถทำงานได้ในวันที่ …
หรือถ้าคุณสามารถทำได้เลยให้เขียนว่า  ทำได้ทันทีที่เรียกตัว

10.เมื่อกรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้ว คุณควรจะนำใบสมัคร ประวัติย่อ และเอกสารอื่นๆ ที่บริษัทต้องการ เช่น ใบรับรองผลการเรียน, รูปถ่าย, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน ฯลฯ เตรียมให้พร้อมในการยื่นใบสมัครงาน

Advertisements

เมษายน 15, 2008 - Posted by | ความรู้ทั่วไป, ทั่วไป

ยังไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: