Knowledge Management Bangkok Weekly

Knowledge ‘s blog for everybody in MIT Bangkok and everybody

เทคนิคที่ดีที่สุดในการรับมือกับความเสี่ยง

เรียบเรียงโดย  นายธรรมรัฐ  พุแค  รหัส 49233315 (WU MIT-11)

ที่มา หนังสือ Risk Management การบริหารความเสี่ยง

เขียนโดย ดร.ชัยเสฎฐ์ พรหมศรี

 

ถ้าองค์กรของคุณมีความเสี่ยง คุณจะรับมือหรือดำเนินการอย่างไร  ลองพิจารณาจากเทคนิค 4 รูปแบบต่อไปนี้

  1. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) คือ การเลือกเทคนิคที่จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเพื่อหยุดหรือลดการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีความเสี่ยง  ตัวอย่างเช่น บริษัทผลิตสินค้าแห่งหนึ่งต้องการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางรถยนต์เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าโดยการยกเลิกแผนกขนส่งสินค้า  แต่ไม่อาจจะทำได้เพราะการขนส่งถือว่าเป็นงานสำคัญอย่างหนึ่งของบริษัท จึงต้องพิจารณาเทคนิคการรับมือกับความเสี่ยงในรูปแบบอื่น
  2. การควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) คือ ในกรณีที่ไม่สามารถใช้เทคนิคการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เพราะเกิดผลในเชิงลบ  ก็อาจจะเลือกเทคนิคการควบคุมความเสี่ยงแทนได้  ดังนั้น จากกรณีของบริษัทผลิตสินค้า อาจจะควบคุมความเสี่ยงโดยการฝึกอบรมพนักงานขับรถให้รู้จักกฏหมายจราจร และมารยาทในการขับรถยนต์ ต้องปฏิบัติตามกฏจราจรอย่างเคร่งครัด เป็นต้น
  3. การคงไว้ซึ่งความเสี่ยง (Risk Retention) ในกรณีที่ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือควบคุมได้ บริษัทต้องยอมรับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อความสูญเสียนั้นสามารถคาดเดาได้หรือจัดการได้ บริษัทเลือกที่จะชดเชยความสูญเสียที่เกิดขึ้น  ดังนั้น บริษัทผู้ผลิตสินค้าอาจจะคาดเดาไว้ว่าจะมีอุบัติเหตุ แต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่าของการขายสินค้า บริษัทจึงอาจจะเลือกเทคนิคการคงไว้ซึ่งความเสี่ยงก็ได้
  4. การถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Transfer) คือ บริษัทไม่สามารถหลีกเลี่ยง ควบคุม เพราะความเสี่ยงมีโอกาสเกิดขึ้นสูง ก็อาจจะโอนความเสี่ยงไปให้บริษัทประกันภัยโดยการทำประกันภัยรถยนต์ เพื่อให้บริษัทประกันภัยรับภาระที่เกิดขึ้นต่อไป
Advertisements

เมษายน 18, 2008 - Posted by | ความรู้ทั่วไป

ยังไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: