Knowledge Management Bangkok Weekly

Knowledge ‘s blog for everybody in MIT Bangkok and everybody

เขียนจากประสบการณ์ # 6 Software License

เขียนจากประสบการณ์ # 6  Software License
เขียนโดย  นายธรรมรัฐ  พุแค รหัส 49233315 (WU MIT-11)
วิธีแก้ไขปัญหาจากการใช้งานระบบเครือข่ายที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ นั้น สามารถนำมาเป็นต้นแบบเพื่อวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นให้กับหน่วยงานอื่นได้  ทั้งนี้ จะขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของผู้ดูแลระบบ ….

ผมได้เข้าร่วมงานสัมมนาของบริษัทไมโคซอฟท์มาหลายครั้งแล้ว เพราะหน่วยงานเป็นลูกค้าของบริษัท ดังนั้น เมื่อมีงานสัมมนาจึงเข้าร่วมในฐานะลูกค้า และทุกครั้งไมโครซอฟท์จะได้พูดถึงซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ทุกครั้ง  เป็นเรื่องเก่าเล่าใหม่ เป็นเรื่องเดิม ๆ ที่น่าเห็นใจสำหรับผู้ผลิต และผู้ใช้งานทั่วไป เพราะผู้ผลิต คือ ผู้ลงทุนทุกสิ่งทุกอย่างทั้งสติปัญญาและทุนทรัพย์ การถูกละเมิดจึงเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจ  ในขณะที่ผู้ใช้งานทั่วไปก็น่าเห็นใจเช่นกัน เพราะถ้าจะให้ผู้ใช้งานทุกคนซื้อซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์มาใช้กันหมดเด็ก ๆ ก็คงลำบาก การจะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ก็อาจจะทำได้ยากเพราะต้องลงทุนสูง  ก็หวังพึ่งสถานศึกษาที่จะซื้อซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์มาใช้เพื่อช่วยเหลือธุรกิจของผู้ผลิตและทำให้เด็ก ๆ หรือ นักศึกษาได้มีโอกาสใช้งาน   สำหรับผมทำงานอยู่ในหน่วยงานของรัฐก็โชคดีที่ได้ใช้ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์   แต่พวกที่เอาเปรียบคนอื่น คือ พวกขายของเถื่อนทั้งหลายเจ้าหน้าที่ก็ต้องควบคุมหรือจัดการตามกฏหมาย …. 

เอกสารที่จากงานสัมนนาที่น่าสนใจ คือ เอกสารเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของไมโครซอฟท์จึงขออนุญาตนำมาเผยแพร่   ไมโครซอฟท์แบ่งประเภทของสิขสิทธิ์ตามประเภทของซอฟท์แวร์ คือ

1.ลิขสิทธิ์ประเภท OEM (Original Equipment Manufacturer)
เป็นลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์ไมโครซอฟท์ ซึ่งจำหน่ายให้กับผู้ผลิตและผู้ประกอบคอมพิวเตอร์ สำหรับการติดตั้งไปพร้อมกับการจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งไมโครซอฟท์จะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับผู้ผลิตระบุอยู่ใน System Builder Agreement ในขณะที่ผู้ใช้ปลายทางจะได้รับสิทธิ์ในการใช้งานซอฟต์แวร์ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในใบอนุญาตใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทาง (End User License Agreement :EULA) ผลิคภัณฑ์ไมโครซอฟท์แบบ OEM ส่วนใหญ่ คือ ระบบปฏิบัติการ (Operating System : OS) โดยจะติดตั้งมากับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานสำหรับลิขสิทธิ์ประเภท OEM คือ
– ใช้ได้เฉพาะรุ่น และภาษาที่ซื้อเท่านั้น
– ไม่สามารถโอนย้ายสิทธิ์การใช้งาน
– สิทธิ์การใช้งาน 1 เครื่องต่อการติดตั้ง 1 ครั้ง

2.ลิขสิทธิ์ประเภท Microsoft Open License Program(MOLP) สำหรับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภาครัฐ   เป็นลิขสิทธิ์แบบกลุ่มสำหรับหน่วยงานที่ต้องการใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ไมโครซอฟท์ตั้งแต่ 5 ชุดขึ้นไปในการสั่งซื้อครั้งแรก โดยลิขสิทธิ์ประเภทนี้จะทำให้องค์กรได้รับสิทธิประโยชน์และความคุ้มค่า เพราะช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้มาก สามารถสั่งซื้อได้จากตัวแทนจำหน่ายไมโครซอฟท์ทั่วไป นอกจากนี้ ลูกค้าจะได้รับความสะดวกในการบริหารจัดการซอฟต์แวร์ เนื่องจากลูกค้าสามารถตรวจสอบรายการลิขสิทธิ์ที่สั่งซื้อได้จากเว็บไซค์

สิทธิประโยชน์ของลิขสิทธิ์ประเภท Microsoft Open License Program (MOLP)
– ราคาถูกกว่าการซื้อซอฟค์แวร์สำเร็จรูปแบบกล่องจำหน่ายปลีก
– สามารถโอนย้ายสิทธิ์การใช้งานข้ามเครื่องได้
– ได้รับสิทธิ์การใช้งานผลิตภัณฑ์ในรุ่นที่ต่ำกว่า หรือ รุ่นเก่า (Downgrade Rights)
– ได้รับสิทธิในการใช้ภาษาอื่น ๆ ในผลิตภัณฑ์รุ่นเดียวกัน
– สิทธิในการติดตั้งซอฟต์แวร์ปริมาณมาก โดยใช้ซีดีซอฟต์แวร์ที่อนุญาตให้ใช้งานแบบกลุ่ม (Disk Kit) เพียง 1 ชุด ซึ่งซีดีประเภทนี้ลูกค้าไม่ต้องผ่านขั้นตอนการเปิดใช้งาน(Activation) ทำให้สะดวกและประหยัดเวลาในการติดตั้ง คือ
– ลูกค้าสามารถจัดซื้อลิขสิทธิ์ไมโครซอฟท์เพิ่มเติมได้โดยไม่จำกัดและไม่กำหนดจำนวนขั้นต่ำตลอดช่วงเวลา 2 ปี นับจากการสั่งซื้อครั้งแรก
– สะดวกในการบริหารจัดการซอฟต์แวร์และลิขสิทธิ์ในองค์กรโดยลูกค้าสามารถเรียกดูรายงานการสั่งซื้อทั้งหมดได้ทางเว็บไซค์

**** ผู้อ่านคงได้รับประโยชน์จากเนื้อหานี้  เพราะหลาย ๆ คนพูดถึงลิขสิทธิ์แต่อาจจะไม่ชัดเจนว่าลิขสิทธิ์แต่ละความหมายนั้น ครอบคลุมอย่างไร บางคนอาจจมองว่าเป็นการผูกขาด แต่จากประสบการณ์ผมบอกได้เลยว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องพิจารณาควบคู่กันไป ถ้าคุณจะต้องตวบคุมระบบเครือข่ายที่มีผู้ใช้งานจำนวนมาก และงานของคุณหยุดให้บริการไม่ได้  ก็อย่าเสียดายเงินเพื่อซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เลยครับ   แต่ถ้าคิดว่า Open Source เป็นทางเลือกที่ดีก็ต้องมั่นใจว่าจะมีคนดูแลและมีบริการหลังการขายตลอดไป  ถ้าใช้ Open Source แล้วต้องเสียเวลาติดขัดกับการแก้ไขหรือไม่มีใครรู้จริง  ผมว่าเสียเงินซื้อลิขสิทธิ์ไปเถอะครับ ……

 

Advertisements

เมษายน 25, 2008 - Posted by | เทคโนโลยี

ยังไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: